RAG RUG

Updragsgivare: Kalmar Kommun

Plats: Entrén, Kalmar sim och sportcenter.

Material/Teknik: Glasmosaik

Invigning: 2011

Beskrivning:  Uppdraget var att utforma ett konstverk i entrén  som inte skulle uppta för mycket fysisk plats. Jag valde att arbeta med golvet, konstverket agerar samtidigt som en ”vägvisare” till sportcentrets reception,  då strukturen i mattan underlättar även för den med nedsatt syn. 

Back To Top