ANNA BERGLUND

Konstnär och formgivare, med en MFA från Konstfack där hon tog sin examen 2006. Sedan dess har Anna genomfört 25 stycken  offentliga verk runt om i landet. På uppdrag av bland annat Statens Konstråd, Regioner och Kommuner i hela Sverige.

Under 2009 var det Annas konstverk Crown jewels of Småland som valdes ut att gestalta Sverige i samband med Sveriges ordförandeskap i EU-rådet. Verket hänger nu permanent i EU-rådets Lex-byggnad i Bryssel. Då verket efterlämnades som gåva till EU-rådet av Sveriges dåvarande Regering.

Anna Berglund (*1973) är född och uppvuxen i Småland. Men är sedan år 2000 bosatt i Stockholm, och bedriver sin verksamhet i vindsateljén på Krukmakargatan 22 mitt på Södermalm

Back To Top