CROWN JEWELS OF SMÅLAND

Updragsgivare: Statens Konstråd

Plats: Justus Lipsius, Bryssel

Material/Teknik: Formblåst glas, med tappfärg i underfång, guldförgyllning, textil och led-ljus.

Invigning: 2009

Beskrivning:

2008 blev Berglund inbjuden av Statens Konstråd att genomföra en gestaltning till byggnaden Justus Lipsius i

centrala Bryssel, inför Sveriges då stundande Ordförandeskapsperiod i Eu-rådet 2009. Resultatet, en komposition

ljuskronor i en generöst tilltagen skala av klassiskt droppformat snitt, kronorna blåstes upp på Orrefors och Kosta

glasbruk och är bestyckade med olikfärgat led-ljus. Verket Crown Jewels of Småland, hänger permanent i Lexbyggnaden,

då Statens Konstråd tillsammans med den dåvarande regeringen beslutade att donera glaskonstverket till EU-rådet.

 

Back To Top